LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Công ty TNHH Turatti Pacific

Ðịa chỉ đăng ký
Số 25, ngõ 26 phố Nguyên Hồng, quận
Ðống Ða, Hà Nội, Việt Nam

Ðịa điểm sản xuất
Cụm công nghiệp Thanh Lương, xã Bích
Hòa, huyện Thanh Oai,
Hà Nội, Việt Nam

T. +84 (24) 33 972 902
F. +84 (24) 33 972 905
E. info@turatti-pacific.com
W. www.turatti-pacific.com

mappa Vietnam

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

ĐỊA ĐIỂM

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.