Xin mời quý vị gặp gỡ Tập đoàn Turatti tại triển lãm Propak Việt Nam để cập nhật xu hướng công nghệ thực phẩm mới nhất !

Từ ngày 20 đến 22 tháng 3 năm 2018, quý vị hãy đừng bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ chúng tôi ở Triển lãm Propak Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (SECC – Trung tâm hội trợ và triển lãm Sài Gòn) và nắm bắt [...]